OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

STAWIAJĄ NA RODZINĘ

19 października 2017 roku młodzież z toruńskiego hufca obchodziła Dzień Praw Rodziny.

Z tej okazji odbyły się warsztaty kreatywno-edukacyjne, których celem było  uświadomienie młodzieży znaczenia rodziny w życiu człowieka. W ramach zajęć uczestnicy przedyskutowali temat dotyczący funkcji i zadań jakie spełnia rodzina podkreślając przy tym, że jest ona powołana do wychowania młodych ludzi, aby umieli odkrywać miłość, dobro i piękno w ludziach i świecie.  Najwięcej emocji wywołała wizja rodziny idealnej. Każdy z uczestników mówił jak wyobraża sobie taką rodzinę, swoje miejsce i rolę w niej, a także jakie muszą być spełnione warunki do powstania takiej rodziny.  Zajęcia zakończyły się tworzeniem  „Portretu rodziny” prezentowanego w formie drzewa genealogicznego.  Celem tego zadania było, aby młodzież poznała swoje korzenie, historię swego rodu, zachowała pamięć o przodkach.  Było wiele trudności ale uczestnicy zachęceni do pracy zdecydowali się gromadzić i zbierać informacje o swoich przodkach z różnych źródeł. Być może będzie to krok do zintegrowania rodzin, uświadomienia jej wartość w dzisiejszym świecie  i zbudowania udanych relacji między jej członkami.  

STAW3 Prezentacja prac „Portretu rodziny” w formie drzewa genealogicznego.
STAW1 Podczas wykonywania prac.
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007