OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„STOP AGRESJI I PRZEMOCY” W BYDGOSKIM HUFCU

Trwa realizacja wojewódzkiego programu wychowawczego „Bez Agresji”, w którym uczestniczy młodzież Hufca Pracy ucząca się w Zespole Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy.

Bydgoski hufiec przy współudziale pedagoga szkolnego p. Ewy Gierszewskiej z Zespołu Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy, w minioną środę, tj. 18.10.2017, zorganizował spotkanie młodzieży ze strażnikami miejskimi z naszego miasta. Odbyły się dwa spotkania.
Tematem pierwszego z nich była „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, którą poprowadził p. Wojciech Nowak. Tłumaczył, jaka jest sytuacja prawna nieletnich w zależności od ich wieku.  Przekłada się to na zastosowanie wobec nich różnych środków wychowawczych, tzn., że w zależności od wieku i rodzaju czynu którego dopuścił się małoletni, może on odpowiadać na zasadach określonych w Kodeksie Karnym lub Kodeksie Wykroczeń.
Drugim tematem poruszanym na spotkaniu przez p. Michała Owczarzaka była „Cyberprzemoc”. Jest to coraz częściej spotykana forma krzywdzenia drugiego człowieka stosowana przez młode pokolenie. Osoby, które stosują ten rodzaj nękania innej osoby używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych. Cyberprzemoc to takie zachowania jak: ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś. Jest to także publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają, tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów, pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach i portalach społecznościowych.

Na spotkaniach tych strażnicy miejscy próbowali uzmysłowić uczestnikom spotkania niewłaściwość stosowania jakiegokolwiek rodzaju agresji i przemocy. Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące poruszanych zagadnień.

bez2 Prezentacja filmu nt. cyberprzemocy.
bez1 Wykład i dyskusja nt. odpowiedzialności karnej.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007