Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TRENINGI I WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM W RADZIEJOWIE

6 października radziejowscy beneficjenci projektu „Obudź swój potencjał-YEI” realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”  zakończyli  grupowe wsparcie psychologiczne- treningi i warsztaty.

W ramach zajęć przeprowadzane zostały tematy z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto młodzież została zapoznana z umiejętnościami radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia.  Podczas grupowych zajęć z psychologiem poruszano, również tematykę stresu, inteligencji emocjonalnej, asertywności, motywacji oraz zarządzania czasem. Dzięki wsparciu psychologicznemu młodzież uczestniczyła w symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogą się zetknąć.

Projekt przewiduje, również dla 50% uczestników zajęć grupowych indywidualne wsparcia psychologiczne, które ma przede wszystkim na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną oraz motywację do podejmowania konstruktywnych działań.

PSYCH1 Beneficjenci projektu podczas zajęć z psychologiem.

 

obudz

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007