Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

UCZNIOWIE PLANUJĄ PRZYSZŁOŚĆ

18 października 2016 pośrednik pracy z bydgoskiego Młodzieżowego Biura Pracy zorganizował spotkanie z uczniami w Zespole Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.  Warsztaty odbyły się  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pn. „Bądź autorem swojej kariery”.

Prowadząca spotkanie Pani Anetta Kokoszewska omówiła z uczestnikami prawa wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącej wyboru zawodu oraz miejsca pracy. Przedstawiła ofertę Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie kształcenia, wychowania i rynku pracy. Zachęcała do mobilności edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie zostali zapoznani z ofertą sieci Eures, portalem ECAM/dokariery.pl oraz aktualnymi ofertami pracy krótkoterminowej. Przeprowadzone zostały ćwiczenia określające zainteresowania młodzieży oraz  omówiono możliwości połączenia pasji z przyszłą pracą.  Celem ćwiczeń było również rozwijanie empatii i komunikacji w grupie. Spotkanie było również okazją do rejestracji w MBP. W ramach dodatkowych działań uczniowie klas pierwszych wykonali plakaty promujące OTK na terenie szkoły.

f1 Pośrednik pracy podczas omawiania zakresu działalności MBP

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007