Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WARSZTATY Z PSYCHOLOGIEM W NAKIELSKIM MCK

27 i 28 września oraz 3 i 4 października 2016 roku  w nakielskim MCK uczestnicy projektu „Obudź swój potencjał – YEI”  uczestniczyli w warsztatach psychologicznych.

Tematyka spotkań dotyczyła wielu zakresów, między innymi:budowanie zaufania wobec grupy, integracja, komunikacja, negocjacje i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. W ramach warsztatów przeprowadzono  szkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych w celu podwyższenia samodzielnościi zwiększenia szans znalezienia zatrudnienia. Podczas zajęć psycholog Krystyna Wegner-Kowalska dążyła do podniesienia poziomu funkcjonowania społecznego uczestników, a także obniżenia lęku społecznego i wykształcenia umiejętności panowania nad emocjami oraz prawidłowego ich wyrażania. Młodzież miała okazję zapoznać się z informacjami na temat organizacji czasu i wyznaczania sobie celów. W trakcie zajęć przeprowadzone zostały różnorodne ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Dodatkowo w ramach projektu prowadzone jest indywidualne wsparcie psychologiczne, którego głównymcelem jest pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych np. z trudną sytuacją rodzinną, agresją, konfliktami z grupą rówieśniczą, uzależnieniami, barierami w kontaktach społecznych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania konstruktywnych działań.

WARSZ2 Uczestnicy projektu podczas zajęć grupowych z psychologiem.

obudz

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007