Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

W BYDGOSZCZY TEORIA ZALICZONA

14 października 2016 zakończyła się część teoretyczna kursu prawa jazdy kat. B realizowana w Bydgoszczy przez czworo uczestników projektu „Obudź swój potencjał YEI”.

Podczas 30 godzin teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B młodzież poznała zasady ruchu drogowego. Omówiono i przeanalizowano przepisy wynikające z Kodeksu Drogowego. Poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące sposobu użytkowania pojazdu, rodzajów znaków drogowych, zasad pierwszeństwa przejazdu. Wszyscy uczestniczyli w zajęciach nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Realizator kursu – Polski Związek Motorowy w Bydgoszczy – zapewnił różnorodne narzędzia dydaktyczne oraz internetowy dostęp do przykładowych pytań mogących pojawić się na egzaminie państwowym. Uczestnicy otrzymali również indywidualne materiały szkoleniowe. W dalszej kolejności młodzi ludzie nabędą praktyczne umiejętności kierowania pojazdem na placu manewrowym oraz w mieście.

Kurs obejmuje bezpłatne badanie lekarskie, część teoretyczną i praktyczną, a także egzamin wewnętrzny i państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy. Wsparcie młodzieży w wieku 18-25 dofinansowują Fundusze Europejskie. Projekt „Obudź swój potencjał YEI” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Prwk1 Kurs prawa jazdy kat. B jest częścią projektu „Obudź swój potencjał YEI”.
Prwk2 Uczestnicy sprawdzają wiedzę w formie testów.
Prwk3 Instruktor wyjaśnia zasady ruchu drogowego.

 

obudz

 

 


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007