OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WE WŁOCŁAWKU O  DORADZTWIE  EDUKACYJNO – ZAWODOWYM 

4 października Dyrektor włocławskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz doradca zawodowy  uczestniczyli w konferencji nt. ”Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły”, która odbyła się w Urzędzie Miasta Włocławek.

Otwarcia i powitania uczestników konferencji dokonali organizatorzy konferencji: Prezydent Miasta Włocławek oraz Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele KPCEN, Urzędu Marszałkowskiego- Departament Edukacji, przedstawiciel KOWEZiU w Warszawie, doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatowego  Urzędu Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  we Włocławku.

Podczas konferencji poruszano tematykę doradztwa zawodowego młodzieży w szkołach. Przedstawiono rolę i zadania doradztwa, zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej w doradztwie zawodowym, zadania urzędu pracy w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego, fundusze w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczone na doradztwo edukacyjno-zawodowe, wspieranie szkół przez OHP w doradztwie zawodowym Uczestnicy konferencji złożyli zapewnienia dotyczące współpracy w zakresie doradztwa zawodowego. Adresatami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi oraz władze samorządowe.

KON2 Stoisko  promujące  działalność CEiPM we Włocławku
KON1 Prezentacja doradcy zawodowego z CEiPM we Włocławku.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007