OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WE WŁOCŁAWKU POMOGLI PO RAZ KOLEJNY

W dniu 12 października bieżącego roku młodzież 2-5 Hufca Pracy we Włocławku po raz kolejny zaangażowała się w pomoc przy porządkowaniu miejsc pochówku pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej we Włocławku.

Z racji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych młodzież w ramach prac społecznych na rzecz innych włączyła się w pomoc w porządkowaniu miejsc pochówku pensjonariuszy DPS. Uczestnicy hufca z dużym zaangażowaniem podjęli się wyznaczonych zadań. Intensywna praca dała doskonałe i widoczne efekty, co spotkało się z dużym uznaniem ze strony przedstawicieli Domu Pomocy Społecznej. Działanie to na stałe wpisało się już w kalendarz przedsięwzięć włocławskiego hufca. Młodzież w podziękowaniu za wkład i energię włożoną w przywrócenie estetyki pomnikom pensjonariuszy zostali uhonorowani dyplomem. Przedsięwzięcie miało na celu wskazanie młodzieży, że warto angażować się w prace społeczne i wolontariat, ponieważ daje to dużo satysfakcji i pozytywnie buduje poczucie własnej wartości.

POM2 POM1

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007