OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„WIEDZA OTWIERA MOŻLIWOŚCI” W INOWROCŁAWIU

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu 19 października 2016 roku wzięli udział w konkursie „Wiedza otwiera możliwości” inowrocławskiego MCK.

Test sprawdzał wiedzę z zakresu zagadnień rynku pracy oraz usług świadczonych przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał doradca zawodowy MCK Anna Pawłowska. Wyłonionych zostało trzech laureatów, którzy uzyskali największa liczbę punktów: I miejsce – Radosław Wójcik, II miejsce – Dawid Woźniak, III miejsce – Kamil Tyl.

Prócz konkursu przygotowane zostały zajęcia warsztatowe z zakresu przygotowania się do wejścia na rynek pracy, w tym zagadnień ściśle związanych z rozmową kwalifikacyjną. Pośrednik pracy MCK Agnieszka Cicha zwróciła uwagę na najważniejsze elementy komunikacji interpersonalnej istotne z punktu widzenia autoprezentacji przy staraniu się o zatrudnienie.

Uczniowie Technikum Informatycznego uczestniczyli w cennej inicjatywie adresowanej do młodzieży w ramach trwającego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

OTKINO1 Zajęcia z zakresu autoprezentacji.
OTKINO2 Uczniowie w trakcie konkursu.
OTKINO3 Zwycięzcy konkursu.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007