OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI  ZAWODOWYCH

W dniu 15 października 2019 roku w ramach  Europejskiego Tygodnia Umiejętności  Zawodowych 2019  doradca zawodowy oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu przeprowadzili zajęcia dla uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu.

Tematem przewodnim spotkania były Umiejętności i Kompetencje Zawodowe. Celem zajęć dla młodzieży było przybliżenie zagadnień takich jak: Kompetencje  osobiste, które związane są m.in. z indywidualną  realizacją  zadań poprzez elastyczność myślenia, kreatywność, organizację pracy własnej, radzenie sobie ze stresem. Kolejnymi  ważnymi kompetencjami są kompetencje  menedżerskie związane  z zarządzaniem pracownikami, czyli budowaniem sprawnej organizacji poprzez tworzenie dobrej relacji z nimi, odpowiednim  kierowaniem zespołu, motywowaniem i rozwiązywaniem  konfliktów. Ważne również są  kompetencje  społeczne, które  wpływają  na  jakość  wykonywanych  zadań  związanych  z  kontaktem  z  innymi  ludźmi.  Poziom  tych  kompetencji  decyduje  o  skuteczności współpracy i zdolności porozumiewania  się.  Należą  do nich np.: autoprezentacja, komunikatywność, kultura osobista, współpraca w zespole.

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu, która aktywnie  uczestniczyła w zajęciach dowiedziała się również, jak ważną rolę odgrywa kształcenie i szkolenia zawodowe. Dzięki nim można doskonalić swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę i nabywać nowe doświadczenia, które będzie można wykorzystać na rynku pracy.

euty2 euty1
   
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007