OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROGRAMY RYNKU PRACY W  CEiPM W TORUNIU

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu sukcesywnie realizuje autorskie programy rynku pracy, których odbiorcami była młodzież w wieku 15-25 lat. Są to przedsięwzięcia realizowane w trakcie ferii czy wakacji, ale także śródrocznie. Głównym celem zajęć była aktywizacja zawodowa młodzieży połączona z aktywnym wypoczynkiem. Zajęcia prowadzone były przez doświadczoną kadrę CEiPM w Toruniu – doradców zawodowych, pośredników pracy oraz specjalistę ds. programów. Do współpracy zaproszeni zostali również specjaliści reprezentujący zawody oraz przedstawiciele instytucji funkcjonujących na danych obszarach, w tym m.in. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Fundacja „Arkadia” z Torunia, Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego – JS 1909 Toruń, LGD „Dolina Drwęcy” z Golubia-Dobrzynia oraz LGD z Chełmna, ratownicy medyczni, pracodawcy oraz przedstawiciele agencji zatrudnienia. Zajęcia obejmowały różne bloki tematyczne, od zajęć aktywizujących młodzież, warsztatów kreatywności, zajęć z przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, po spotkania z przedstawicielami zawodów, a także wizyty w instytucjach i zakładach pracy.

Tylko od lipca do połowy października br. zrealizowano 9 takich programów we wszystkich jednostkach Centrum, kolejne będą realizowane na podstawie diagnozy oczekiwań klientów OHP.

PRZ1 "Zawodowy start-czyli co dalej po ukończeniu szkoły” - doradca zawodowy MCIZ Toruń w trakcie zajęć w Golubiu-Dobrzyniu
PRZ2 „Wybierz swój zawód już dziś”- spotkanie z ratownikiem medycznym i warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej w Toruniu.
PRZ3 „Z zawodami za pan brat”- spotkanie z przedstawicielem zawodu: pszczelarz w Toruniu
PRZ4 „Twój przyszłość w służbach mundurowych”-zajęcia prowadzone przez Związek Strzelecki „STRZELEC” JS 1909 Toruń
PRZ5 „Bezpieczna praca na wakacje”- zajęcia z pośrednikiem pracy w Wąbrzeźnie
PRZ6 „Postaw na kosmetologię, dietetykę i wizaż”- zajęcia praktyczne dla młodzieży w Chełmnie
PRZ7 „Rozwiń swoje skrzydła”- warsztaty z doradcą zawodowym w Brodnicy
PRZ9 „Wakacje 2018. Zabawa, Bezpieczeństwo, Praca”- spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej w Grudziądzu
   

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007