OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DORADZTWO ZAWODOWE: PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA

W dniu 8 listopada br. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie uczestniczyło w kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radziejowie. Wśród zaproszonych gości na ww. spotkanie byli doradcy zawodowi i pedagodzy szkół powiatu radziejowskiego oraz doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie.

Spotkanie, które jest kontynuacją zeszłorocznych sieci współpracy na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego, miało na celu odniesienie się do zmian zachodzących w reformie edukacji w zakresie doradztwa zawodowego. Uczestnicy spotkania przedstawili specyfikę prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego w swoich placówkach. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zostało poproszone o wsparcie realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, czego efektem było ustalenie terminów spotkań z młodzieżą.

Na zakończenie przedstawiono tematykę kolejnych spotkań doradców i pedagogów szkół. Ponadto przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli wręczył uczestnikom zaświadczenia o udziale w pracach sieci współpracy i samokształcenia „Doradztwo edukacyjno-zawodowe wyzwaniem nowoczesnej szkoły”.

DZ 1 Uczestnicy spotkania

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007