OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GIEŁDA PRACY W ŻNINIE

   Dnia 9 listopada 2017r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Karłowskiej w Żninie odbyła się Giełda Pracy. Organizatorem przedsięwzięcia był Szkolny Punkt Informacji i Kariery oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Żninie. Odbiorcami byli uczniowie klas III i IV miejscowego Zespołu Szkół.

Przedstawicielki pracodawcy opowiedziały szczegółowo o warunkach zatrudnienia, przedstawiły wymiar czasu pracy, proponowane wynagrodzenie oraz wymagania stawiane kandydatom.  Jednym z warunków podjęcia współpracy z firmą jest posiadanie aktualnych badań sanitarno- epidemiologicznych.  Zaproszony gość Pani Joanna Szymańska  ze Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żninie opowiedziała o procedurach uzyskania stosownego zaświadczenia. Przedstawiła godziny urzędowania punktu poboru próbek, koszty badania  oraz czas oczekiwania na wynik.             

 Ponadto pośrednik pracy PPP OHP  przybliżyła  zasady funkcjonowania biura i przedstawiła aktualne oferty pracy będące w dyspozycji dla młodzieży,  a doradca zawodowy Szkolnego Punktu Informacji i Kariery przeprowadziła krótką prelekcję na temat roli świadomego planowania kariery.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wiele osób nawiązało kontakt z pracodawcą.

GZ 1 Młodzież odwiedzająca stoisko pracodawcy.
GZ 2 Kandydaci do pracy zasięgający porady doradcy zawodowego Szkolnego Punktu Informacji i Kariery.
GZ 3 Pośrednik pracy PPP Żnin przedstawiająca aktualne oferty zatrudnienia.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007