OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Od 22 listopada bieżącego roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Chełmnie   w ramach projektu unijnego pt. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, rozpoczęło realizację pierwszej formy wsparcia, tj. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym. Chełmińska jednostka OHP włączyła się w proces identyfikacji potrzeb edukacyjnych i zawodowych, tym samym poszukiwania drogi edukacyjno-zawodowej dla uczestników projektu.

W ramach Indywidualnych doradca zawodowy przeprowadził wywiad z uczestnikiem projektu dotyczący posiadanego wykształcenia i umiejętności, a także zastosował narzędzia badające predyspozycje zawodowe.

Rezultatem wspomnianych działań będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), zawierającego proponowany plan wsparcia, w tym formy obligatoryjne i fakultatywne.

IZD 1   Doradca zawodowy wyjaśnia wynik Kwestionariusza

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007