OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INNY - NIE ZNACZY GORSZY

W dniu 20 listopada 2018 r. uczestnicy włocławskiego Hufca Pracy, będący uczniami klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół WSO „Cogito” napisali listy i kartki świąteczne do chorych dzieci. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej pn. „Inny nie znaczy gorszy”. Każdy z uczestników otrzymał wydrukowany        z „Marzycielskiej Poczty” profil podopiecznego dzięki, któremu mógł: poznać jego wiek, zainteresowania, jak również zapoznać się z jego chorobą. „Marzycielska Poczta” polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Jej działalność sięga roku 2009, jest akcją stałą, która nieustannie tętni życiem. Dla dzieci listy i kartki stanowią ogromne wsparcie. Dzieci często proszą rodziców o ponowne przeczytanie treści listów lub same wielokrotnie do nich wracają. Otrzymana korespondencja sprawia im tak dużo radości niż niejeden tradycyjny prezent. Wiele dzieci większość swojego czasu spędza w domach   i szpitalach, a „Marzycielska Poczta” pozwala im rozproszyć uczucie samotności, dając wiele okazji do uśmiechu.

Młodzież podczas zajęć podjęła rozmowę na temat tolerancji wobec osób chorych, delikatności i kruchości dziecięcej psychiki.  Natomiast efektem przeprowadzonych zajęć były listy oraz kartki nawiązujące do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, które w grudniu zostaną wysłane na wskazane adresy domowe dzieci.

ING 1 Zapoznanie z profilem chorego dziecka
ING 2 Młodzież w trakcie akcji pisania listów i kartek
ING 3 Gotowe listy i kartki

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007