OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” GRUPOWE  DORADZTWO ZAWODOWE

 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku rozpoczęło realizację grupowych zajęć z doradztwa zawodowego prowadzonych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. W projekcie uczestniczy 30 osób w wieku 18-24 lata, pochodzących z terenów powiatów: włocławskiego i radziejowskiego, które nie uczą się, nie szkolą, nie pracują.

Zajęcia prowadzone są przez doradców zawodowych z Włocławka i Radziejowa. Czterdziestogodzinne warsztaty obejmują zagadnienia z rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (listu motywacyjnego oraz CV), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Zajęcia będą mieć charakter praktyczny, symulacyjny i interaktywny.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają jeszcze z wielu form wsparcia m.in. zajęcia z psychologiem, kurs językowy, podstawowy kurs komputerowy, kurs prawa jazdy kat. B, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z  zakupem ubrań,  kurs zawodowy oraz 3 miesięczne płatne staże zawodowe. Wszyscy uczestnicy objęci są wsparciem opiekuńczo – wychowawczym oraz  ubezpieczeniem  NNW, a także otrzymają dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz wyżywienie w trakcie zajęć.

ODZ 1 Uczestnicy projektu w trakcie zajęc z doradcą zawodowym w CEiPM we Włocławku.
0DZ 3 Zajęcia z doradcą zawodoym w MCK Radziejów.


 

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007