OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PREFERENCJE ZAWODOWE

Dnia 27 listopada 2017 roku doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle  przeprowadził zajęcia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu dla uczniów III klas gimnazjum, którzy niebawem podejmować będą pierwsze decyzje związane z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu. Celem spotkania była promocja działalności Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle oraz określenie predyspozycji i preferencji zawodowych uczestników.

Na wstępie doradca zawodowy zachęcał uczniów do korzystania z usług oferowanych przez MCK oraz do wzięcia udziału w  konkursie „Pokaż jak ogarniasz swoją przyszłość/karierę”.

Uczestnicy wypełniając ankietę poszukującego pracy dowiedzieli się o możliwościach skorzystania z usług pośrednictwa pracy oraz doradcy zawodowego przy określaniu predyspozycji zawodowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Przeprowadzono wśród uczniów testy preferencji zawodowych, podczas których  uczestnicy mogli skonfrontować swoją wizję zainteresowań i zdolności, które są istotnym elementem w procesie wyboru dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Na zakończanie uczestnicy otrzymali zeszyty promujące serwis dokariery.pl i usługi Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz materiały promocyjno-informacyjne dotyczące działalności i danych teleadresowych nakielskiego MCK.

PZ 2 Doradca zawodowy podczas przeprowadzania testów z uczestnikami spotkania
PZ 3 Młodzież z zeszytami promującymi serwis dokariery.pl i usługi ECAM

 

 

           

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007