OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ TAJEMNIC

Dnia 16 listopada 2017 r. Młodzieżowe Centrum Kariery wraz z Hufcem Pracy w Inowrocławiu przeprowadziło dla uczestników inowrocławskiego Hufca Pracy zajęcia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Spotkanie skierowane do gimnazjalistów zaplanowane zostało przez wychowawcę   Karolinę Ugorską,  a do przeprowadzenia zajęć zaproszony został specjalista ds. rozwoju zawodowego- Agnieszka Cicha z Młodzieżowego Centrum Kariery w Inowrocławiu. To spotkanie przede wszystkim miało na celu pokazanie ludziom młodym czym jest postawa przedsiębiorcza i że warto ją w sobie rozwijać. W pierwszej części spotkania prowadząca przedstawiła podstawowe informacje na temat działalności MCK  w Inowrocławiu, omówiła realizowane przez jednostkę cele statutowe oraz rodzaje oferowanego wsparcia w zakresie bezpłatnych usług w obszarze rynku pracy dla młodzieży w wieku od 15 do 25 roku życia. Następnie uczestnicy za pomocą burzy mózgów zmierzyli się z pojęciem samej przedsiębiorczości. Dzięki zebraniu i ujednoliceniu informacji mogli przejść do zadań i ćwiczeń, które kształtują postawę przedsiębiorczą, czyli rozwijają kompetencje społeczne, które w byciu przedsiębiorczym są kluczowe.  Uczestnicy pracując w grupach skupili się na jakże szerokim temacie komunikacji interpersonalnej z naciskiem na aktywne słuchanie oraz poprawne i efektywne formułowanie pytań.

Podsumowując, spotkanie po raz kolejny okazało się potrzebne, a chęć zdobywania nowej wiedzy przez młodzież coraz większa. Dzięki szkoleniu młodzież zdobyła i rozwinęła swoje kompetencje społeczne.

PT1 Najbardziej aktywni uczestnicy na koniec zajęć ze specjalistą ds. rozwoju zawodowego.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007