OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TARGI PRACY OFFrety 2016


17 listopada 2016 kadra bydgoskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy uczestniczyła w Targach Pracy, organizowanych przez Porozumienie Bydgoskich Biur Karier. Oferty pracy dla młodzieży poszukującej pracy i studentów na Hali Łuczniczka wystawiało ponad 80 wystawców.

W trakcie wydarzenia pośrednik pracy Młodzieżowego Biura Pracy promowała zachęcała młodzież do podejmowania zatrudnienia w formie pracy krótkoterminowej krajowej i zagranicznej, w ramach sieci EURES. W punkcie konsultacyjnym każda zainteresowana pracą osoba otrzymała pełną informację na temat współpracy, sposobów uzyskiwania informacji o aktualnych ofertach pracy, zainteresowani wypełniali Ankiety zgłoszeniowe.

W trakcie Targów intensywnie promowano portal „dokariery.pl”. Ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs, podczas którego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o zakresie usług świadczonych w ramach OHP, w tym również zasobów portalu. Zwycięzca posługiwał się informacjami publikowanymi w sieci oraz korzystał z usług eksperta. Laureaci otrzymali zestawy upominków, w tym zeszyt „dokariery.pl”. W kolejnym przedsięwzięciu uczestnicy targów zachęcani byli do podjęcia aktywności i inicjatywy, dzięki której otrzymywali tekst  motywacyjny, do lepszej realizacji własnych ścieżek edukacyjno-zawodowych. Kilkoro młodych ludzi wykorzystało możliwość uzyskania zeszytów z limitowanych edycji „dokariery.pl” i wykonywało sobie zdjęcia konkursowe.

Promocja usług pozwoliła również wzmocnić kontakty z Biurami Karier bydgoskich uczelni wyższych, nauczycielami i pedagogami uczestniczącymi w Targach, promować aktualne szkolenia i kursy, zachęcić młodzież do podejmowania autorskich programów w ramach programu „Wolontariat w OHP” lub zaplanować wyjazd na wolontariat zagraniczny w ramach Erasmus+.

OFF 1 Uczestniczki przedsięwzięcia promującego „dokariery.pl” uzyskują finałowe rozwiązanie.
OFF 2(1) Przy punkcie konsultacyjnym uczestnicy wypełniali „Ankiety poszukującego pracy”.
OFF 3 Prowadzono indywidualne dot. EUROPASS i wolontariatu zagranicznego.
OFF 4 Pośrednik pracy/Asystent EURES wręcza nagrody i zeszyt „dokariery.pl” laureatowi konkursu.
OFF 5 Kupon do działania promującego portal „dokariery.pl”.

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007