OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„AKCJA AKTYWIZACJA - YEI” - GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

7 listopada we włocławskim  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży odpoczęły  się pierwsze  grupowe zajęcia z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej realizowane  w ramach projektu „Akcja aktywizacja - YEI”.

Czterdziestogodzinne warsztaty obejmują zagadnienia rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, przedstawienie zasad przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji i instrumentów usług rynku pracy. Zajęcia prowadzone są w formie praktycznej i symulacyjnej.

W zajęciach uczestniczy  dziesięcioosobowa grupa młodzieży spełniająca kryteria projektu. Są to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku 18 – 24 lat, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy, które utrudniają samodzielne nabycie odpowiednich  umiejętności przy wejściu na rynek pracy.

dora1 Doradca zawodowy podczas zajęć z beneficjentami projektu.

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007