OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

„CZAS NA BIZNES” WE WŁOCŁAWKU

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Włocławku w dniach 14 - 18 listopada włączyło się w obchody dziewiątego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, w ramach którego było organizatorem programu „Czas na biznes”. Uczestnikami tego przedsięwzięcia była młodzież ucząca się.

W pierwszym dniu Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości specjalista ds. rozwoju zawodowego przeprowadziła zajęcia z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, podczas których młodzież zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorczości i zakładania własnego biznesu. W następnym dniach przeprowadzone zostały spotkania z młodzieżą Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, które przebiegały pod nazwą „Pracownik-Pracodawca”. Uczestnicy m.in zapoznali się z cechami i umiejętnościami jakie powinna mieć osoba prowadząca własny biznes. Natomiast doradca zawodowy zajęcia z przedsiębiorczości przeprowadził z uczniami gimnazjum w Kowalkach i Stawkach. Została omówiona szeroko pojęta definicja przedsiębiorczości. Młodzież poprzez pracę w grupach, która polegała na wymyśleniu, założeniu i prowadzeniu własnego biznesu, doszła do wniosków, czym dla nich samych jest bycie przedsiębiorczym.

Na zakończenie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości młodzież uczestniczyła wydarzeniach organizowanych przez Włocławki Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Uczniowie wysłuchali wykładu pt. „Czym jest rozwój osobisty”. Zostało wyjaśnione zagadnienie rozwoju osobistego poprzez podanie przykładów przy jednoczesnym przekazaniu treści merytorycznych oraz zachęceniu do indywidualnych działań. Młodzież zwiedziła również zakamarki Wrocławskiego Inkubatora, wielu przedsiębiorców zaprezentowało i omówiło swój biznes.

CZAS1 Młodzież podczas wykładu pt. „Czym jest rozwój osobisty”.
CZAS2 Zwiedzanie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007