Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DAJEMY SZANSĘ NA RYNKU PRACY

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie realizuje zajęcia w ramach projektu „Obudź swój potencjał-YEI”.

Młodzież uczestnicząca w projekcie dostaje szansę podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, która ma na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Do tej pory uczestnicy projektu skorzystali z indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym i psychologiem, indywidualne pośrednictwo pracy. Obecnie rozpoczęły się kolejne formy wsparcia,  takie jak kurs języka angielskiego, kurs prawa jazdy kat. B oraz kursy zawodowe.

Ważnym etapem realizacji projektu są kursy zawodowe. Radziejowscy beneficjenci będą kształcić się w zawodach: kelner-barman-barista, kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć okolicznościowych, pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją kadry i płace, magazynier z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli gazowych oraz operator koparko-ładowarki. Podczas kursów zawodowych młodzież zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną z wybranego zawodu. Umiejętności te będą mogli wykorzystywać podczas odbywania stażu zawodowego. Na zakończenie kursów przewidziane są egzaminy, po których beneficjenci otrzymają odpowiednie zaświadczenia.

Po zakończeniu wszystkich form wsparcia odbędą 3 miesięczny staż w zawodzie,  jaki zdobyli podczas kursu zawodowego.

DAJ2 Młodzież podczas kursu prawa jazdy kat.B.
DAJ3 ursu zawodowego kelner-barman-barista.
DAJ4 Kursy zawodowe –pracownik administracyjno-biurowy.

 

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007