OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

DEBATA W NAKLE

Dnia 14 listopada 2017 roku Młodzieżowe Centrum Kariery we współpracy z Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle zorganizowało debatę pod nazwą „Kompetencje- od wiedzy do działania”.

Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom znaczenia kompetencji, rozwoju osobistego w życiu zawodowym oraz poszukiwanie sposobów podnoszenia umiejętności będących uzupełnieniem zdobywanych kwalifikacji.

Wobec dynamiki rynku pracy niewystarczające stało się planowanie kariery oparte na wyborze zawodu. Świadomość posiadanych kompetencji i ich stały rozwój pozwala na dostosowanie się do aktualnych wymagań rynku pracy i spełnienie oczekiwań pracodawców.

W debacie wzięli udział zaproszeni goście: Dominika Kwapis- doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle, Joanna Rygielska- surdopedagog i doradca zawodowy w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nakle oraz Marcin Błażkow- doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Bydgoszcz. W czasie spotkania goście w swoich wystąpieniach poruszyli różnorodne tematy. Pan Marcin Błażkow przedstawił oczekiwania pracodawców względem absolwentów szkół oraz możliwości rozwoju kompetencji miękkich. Pani Dominika Kwapis szeroko mówiła aktualną sytuację na rynku pracy, zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz zawody przyszłości. Pani Joanna Rygielska w swoim wystąpieniu uświadamiała zgromadzonych jak wielką rolę ma rozwój kompetencji miękkich w rozwoju zawodowym i osobistym każdego człowieka.

Na zakończenie pośrednik  pracy Młodzieżowego Centrum Kariery dokonał podsumowania debaty i przedstawił zakres usług świadczonych przez nakielskie MCK, a także zachęcał uczniów do korzystania ze strony dokariery.pl, gdzie można znaleźć wiele cennych informacji na temat rynku pracy, edukacji oraz działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

deb1 Pośrednik Pracy przedstawia program debaty.
deb2 Doradca zawodowy MCIZ prezentuje oczekiwania pracodawców względem absolwentów szkół.
deb3 Doradca zawodowy PUP omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku pracy.
deb4 Uczestnicy w trakcie debaty.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007