OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

EUROPASS CV

Pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Bydgoszczy w dniu 23 listopada 2016 roku zorganizował spotkanie na temat dokumentacji aplikacyjnych na polskim i europejskim rynku pracy. Głównym celem spotkania było omówienie poszczególnych kwestii związanych przygotowaniami do rekrutacji.

Spotkanie miało charakter ćwiczeniowo-dyskusyjny. Zadaniem każdej z grup było ułożenie chronologiczne elementów składających się na życiorys. Z pośrednictwem materiałów szkoleniowych dotyczących EUROPASS CV dokonano porównania. Pośrednik pracy szczególną uwagę zwróciła na najczęściej pojawiające się błędy dotyczące danych osobowych oraz chronologii zapisywania dat.

W czasie omawiania doświadczenia zawodowego wywiązała się dyskusja na temat możliwości  jego zdobywania. Pośrednik pracy poinformowała o możliwości podejmowania prac krótkoterminowych oraz działalności w wolontariacie.

Spotkanie było doskonałą formą aktywizacji młodzieży do udziału w szkoleniach i kursach oferowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

f1 Ćwiczenia.
f3 Pośrednik pracy podczas omawiania dokumentacji CV
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007