OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W BYDGOSZCZY

W dniach 20 - 23 listopada 2017 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy zorganizowało zajęcia oraz spotkania promocyjno-informacyjne w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Spożywczych oraz w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII w Bydgoszczy.

Dnia 20 listopada w Zespole Szkół Chemicznych zostały przeprowadzone zajęcia przez pośrednika pracy/asystenta EURES pod hasłem „Odkryj swój talent”  z zakresu kreatywności i zarządzania własnym potencjałem. Spotkania te przybrały formę warsztatów, podczas których młodzież miała okazję wykazać się możliwościami wykorzystania swojego potencjału. Liczne zadania pobudzały do kreatywności i inspirujących podsumowań.

W dniu 22 listopada w Zespole Szkół Spożywczych podczas wygłoszonego wykładu na spotkaniu konferencyjnym na temat roli pośrednictwa pracy w przejściu z systemu oświatowego do rynku pracy, pośrednik pracy podkreśliła znaczenie zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnictwa w pracach krótkoterminowych, stażach, praktykach czy wolontariacie. Szeroko omówiła znaczenie kompetencji miękkich w  budowaniu wizerunku.

Dnia 23 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w VIII Liceum Ogólnokształcącym odbyły się zajęcia dla klasy pierwszej i drugiej LO pn. „Kreatywny ja” przeprowadzone przez specjalistę ds. programów  podczas, których każdy z uczestników dowiedział się czym jest kreatywność i w jaki sposób wykorzystać ją w codziennym życiu oraz w rozmowie z przyszłym pracodawcom.

Zajęcia dla młodzieży miały formę krótkich wykładów oraz prac grupowych. Równolegle do prowadzonych zajęć pośrednik pracy/ asystent EURES udzielała informacji oraz wskazówek jak skorzystać z oferty Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz jak zarejestrować się w Młodzieżowym Biurze Pracy. Każdy z zainteresowanych otrzymał materiały promocyjno-informacyjne.

f4 Pośrednik pracy/ asystent EURES udziela informacji na temat działalności Młodzieżowego Biura Pracy.
f1- Uczniowie Technikum Chemicznego podczas wykonywania zadań z kreatywności.
f2 Pośrednik pracy/ asystent EURES podczas spotkania konferencyjnego w Zespole Szkół Spożywczych.
f3 Specjalista ds. programów podczas prowadzenia zajęć z młodzieżą w VIII LO.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007