OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

GIMNAZJALIŚCI PLANUJĄ PRZYSZŁOŚĆ

            12 grudnia 2017 roku doradca zawodowy Anna Ostrowska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadziła zajęcia grupowe z uczniami III klasy Publicznego Gimnazjum w Skibinie.

            Na początku zajęć uczniowie poznali zakres działalności radziejowskiej jednostki Ochotniczych Hufców Pracy. Doradca dzięki zastosowaniu różnych ćwiczeń pomagała młodzieży określić mocne i słabe strony, poznać bliżej własne zainteresowania i umiejętności a także określić najważniejsze czynniki trafnie podejmowanych decyzji zawodowych.

            Poznając bliżej branże i zawody przyszłości, młodzież będzie uwzględniać je w najbliższym czasie dokonując dalszych wyborów edukacyjno-zawodowych. Doradca pomógł uczestnikom spotkania określić predyspozycje zawodowe przy użyciu „Ankiety skłonności zawodowych” i testu zainteresowań zawodowych. Dzięki bliższemu poznaniu siebie oraz dobraniu odpowiedniego dla siebie  typu osobowości zawodowej, młodzież będzie umiała wybrać zawód, z którego w przyszłości będzie  czerpać satysfakcję.

            Jednym z elementów zajęć było również obejrzenie wspólnie filmu zawodoznawczego pn. „Zawód przyszłości – gdzie szukać, jak zdobyć”. Dzięki niemu młodzież poznała czynniki wpływające na rynek pracy tj. procesy demograficzne, globalizację, popyt i podaż oraz postęp technologiczny. Natomiast zainteresowania, umiejętności, zdolności oraz osobowość to czynniki, które warunkują wybór odpowiedniego zawodu dla siebie. Właśnie taką sentencję wyniosła młodzież na zakończenie zajęć.

            Zajęcia były dobrym sposobem na przygotowanie gimnazjalistów do wyboru przyszłego zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.

F4 Młodzież podczas zajęć
F1 Doradca zawodowy omawia prezentację

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007