Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

INOWROCŁAW: DROGA DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

15 listopada 2016 roku kadra inowrocławskiego Młodzieżowego Centrum Kariery zrealizowała w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu zajęcia wzmacniające postawy przedsiębiorcze uczniów.

Doradca zawodowy MCK Anna Pawłowska przedstawiła młodzieży zakres działalności lokalnych jednostek OHP. Zachęciła do aktywnego korzystania z usług w obszarze  doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, a w dalszej przyszłości - do udziału w szkoleniach zawodowych. Po omówieniu celu zajęć wystąpił przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” Pan Dawid Cybula. Młodzież poznała możliwości w zakresie inicjowania działań przedsiębiorczych na obszarze powiatu inowrocławskiego, w oparciu o miejscowe LGD. Poruszono kwestie zasad pozyskiwania Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020, głównie przyznawane na zakładanie działalności gospodarczej oraz rozwój zawodowy. Przedstawiciel Stowarzyszenia przedstawił m.in. ogólne informacje o Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym podstawowe wiadomości o dotacjach na podejmowanie działalności gospodarczej.

Pośrednik pracy MCK Agnieszka Cicha scharakteryzowała sytuację osób młodych na lokalnym rynku pracy. Zachęcała do przedsiębiorczej postawy wobec indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego. W trakcie jednego z ćwiczeń przeanalizowano plusy i minusy prowadzenia własnego biznesu. Bilans zysków i strat oscylował na podobnym poziomie. Młodzież przyznała, że potrzeba i chęci do podejmowania nowych wyzwań nie wystarczają. Istotne jest zdobywanie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów związanych z działalnością gospodarczą, w tym m.in. wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych lub wynikających z obowiązków podatkowych.

Pośrednik pracy oraz doradca zawodowy z inowrocławskiego Młodzieżowego Centrum Kariery w trakcie zajęć promowały konkurs portalu „dokariery.pl”, zachęcając do realizacji zdjęć oraz poznania jego zasobów.

STPINO3 Kadra inowrocławskiego MCK z nauczyciel ZSP w Kościelcu Panią Żanetą Marcinek po otrzymaniu podziękowań za zaangażowanie w przedsiębiorczą edukację młodych ludzi.
STPINO1 Doradca zawodowy MCK Inowrocław wprowadzający młodzież w tematykę przedsiębiorczości.
STPINO2 Pośrednik pracy MCK Inowrocław omawiający z młodzieżą plusy i minusy prowadzenia firmy.
STPINO Przedstawiciel LGD omawia możliwości ubiegania się o dotację na złożenie własnej firmy.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007