OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

 INOWROCŁAW- „MIASTO NA SOLI”

W dniu 9 listopada 2016 młodzież z  Hufca Pracy w Inowrocławiu udała się do Muzeum im. Jana Kasprowicza poznać dzieje górnictwa soli w Inowrocławiu.

W ramach wizyty w muzeum młodzi ludzie mieli możliwość poznać zarys dziejów kopalni soli na Kujawach oraz obejrzeć wystawę „Kopalnia Soli SOLNO”.  Podczas zwiedzania sal ekspozycyjnych, przewodnik w bardzo ciekawy sposób opowiedział uczestnikom o wystawie oraz historii solnictwa w naszym regionie. Niesamowicie ciekawą atrakcją było obejrzenie wielokolorowych brył soli wydobytych z dawnej kopalni na ternie miasta. Ostatnim etapem zajęć z solarstwa była projekcja filmu, który zobrazował uczestnikom okres świetności Kopalni Soli „Solno”. Obecnie projekcje multimedialne, zdjęcia oraz eksponaty muzealne są jedyną możliwością podziwiania piękna  dawnych walorów górnictwa soli w Inowrocławiu. 

Przedsięwzięcie miało na celu umożliwić uczestnikom hufca poznanie dawnego piękna inowrocławskich kopalń soli oraz poszerzyć wiedzę o regionie, z którego pochodzą.  

SOL1 Pamiątkowe zdjęcie.
SOL2 Młodzież podczas oglądania wystawy.
SOL3 Uczestnicy podczas poznawania historii kopalni soli.

 

 

 

 

                   Komendant

 2-3 Hufca

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007