OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKA

Pośrednik pracy z bydgoskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w dniach 22 i 23 listopada 2016 roku zorganizowała zajęcia dla młodzieży z XI Liceum Ogólnokształcącego. Spotkanie dedykowane było młodzieży, która zainteresowana jest podjęciem pracy. Celem spotkania było omówienie umiejętności pracowniczych kluczowych w procesie poszukiwania pracy.

Podczas spotkania omówione zostały kluczowe umiejętności zarówno z perspektywy pracownika jak i pracodawcy. Jako pierwsze, młodzież wymieniała umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole czy językowe. Pośrednik pracy Anetta Kokoszewska podała przykłady możliwości rozwoju poszczególnych umiejętności. W trakcie zajęć została omówiona ścieżka rozwoju poszczególnych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku edukacji.

Na zakończenie przedstawiona została oferta CEiPM w zakresie szkoleń, kursów oraz ofert pracy krótkoterminowej.

s2 Pośrednik pracy podczas omawiania umiejętności pracownika

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007