Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KOLEJNE SZKOLENIE W TORUNIU

W dniu 24 listopada 2016r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu zorganizowało kolejne już w tym roku szkolenie z zakresu obsługi programu Excel. Szkolenie „Excel – kurs na poziomie średniozaawansowanym” odbyło się pod patronatem Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Toruniu. Kursanci pogłębiali oraz doskonalili swoją wiedzę w zakresie obsługi programu Excel, którą będą wykorzystywać teraz w swojej pracy zawodowej.

Warsztaty rozpoczęły się od przywitania wszystkich uczestników przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Toruniu Michała Banickiego, który zaprezentował plan szkolenia a także przedstawił ofertę CEiPM w Toruniu w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz szkoleń, co spotkało się z zainteresowaniem zebranych.

Przybyli do siedziby CEiPM w Toruniu uczestnicy szkolenia poznali szczegóły wprowadzania i formatowania danych, przeprowadzali konkretne operacje liczbowe w systemie Excel a także zdobyli umiejętność prezentacji konkretnych danych na wykresach. Części teoretycznej kursu towarzyszyły liczne ćwiczenia praktyczne doskonalące zdobytą wiedzę.

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy wyrażali zadowolenie z przeprowadzenia kursu o takiej tematyce. Wiele osób dopytywało także o możliwość zorganizowania takich szkoleń w przyszłości. Kursanci z zadowoleniem przyjęli wiadomość o tym, iż Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu już planuje przeprowadzenie podobnych szkoleń w najbliższej przyszłości. 

KOL1 Powitanie uczestników szkolenia przez Michała Banickiego - specjalistę ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Toruniu.
KOL3 Uczestnicy warsztatów podczas wykonywania kolejnych ćwiczeń z zakresu obsługi programu Excel.

 

Autor tekstu: Michał Banicki – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Toruniu.

Autorka zdjęć: Anna Wysocka – pośrednik pracy – MBP w Toruniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007