OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KONFERENCJA EDUKACYJNA DLA MŁODZIEŻY

28 października 2016 Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy zorganizowało Konferencje Edukacyjną dla młodzieży „Bądź autorem swojej kariery – kompetencje XXI wieku”. Współorganizatorami wydarzenia było Centrum Planowania  i Kariery Zawodowej w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Chemicznych z Bydgoszczy.

Spotkanie składało się z trzech paneli nawiązujących do kompetencji miękkich. W części pierwszej omówiono zagadnienia z perspektywy pracodawcy. Młodzież dowiedziała się, w jaki sposób rekrutowane są osoby do pracy w banku oraz jakie możliwości rozwoju stoją przed absolwentami szkół wkraczającymi na rynek pracy. Przedstawiona został propozycja pracy.

Doradcy zawodowi z MCIZ i CPiKZ omówili Narzędzie Badania Kompetencji. Za pomocą testu można nie tylko określić poziom posiadanych kompetencji miękkich, ale również uzyskać wskazanie konkretnych działań, dzięki którym można je rozwijać.

Wolontariusze z Fundacji Mam Marzenie i Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju w Bydgoszczy podzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działalności w organizacjach pozarządowych oraz przy organizacji wydarzeń i eventów. Szeroko omówili, w jaki sposób ich działania przekładają się w praktyce.

W trakcie konferencji instytucje wspierające młodzież w rozwoju edukacyjno-zawodowym reprezentowali: Ewa Hebe przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty, Paweł Kuzemko doradca zawodowy Szkolnego Ośrodka Kariery w Bydgoszczy, Magdalena Taczyńska przedstawiciel MBANK (pracodawca), Anna Dudek doradca zawodowy CPiKZ, Marcin Błażkow doradca zawodowy MCIZ, Dominika Kosińska opiekun Młodzieżowego Centrum Informacji i Rozwoju z Bydgoszczy, Dorota Glaza koordynator ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych – wolontariusze Mateusz Biedroń Fundacja Mam Marzenie, Michał Dondajewski MCiR.

Wśród uczestników rozpowszechniony został konkurs ze strony internetowej @dokariery.pl oraz możliwość korzystania z oferty CEiPM Bydgoszcz. Na zakończenie wręczono podziękowania i zaświadczenia dla prelegentów, gości i współorganizatorów a młodzież, która zajęła się oprawą techniczną otrzymała certyfikat kompetencji.

f2 Marcin Błażkow Doradca zawodowy MCIZ podczas omawiania kompetencji miękkich.
f3 Michał Dondajewski wolontariusz MCiR podczas omawiania działalności na rzecz innych osób.
f5 Mateusz Biedroń podczas prezentuje działalność Fundacji Mam Marzenie.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007