OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA OHP

21 listopada 2016 roku we włocławskim Centrum Kultury „Browar B” odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz Zastępcy Renaty Wicha.

Po powitaniu gości  przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Małgorzatę Taranowicz wystąpił Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Przedstawił  planowane w Ochotniczych Hufcach Pracy zmiany, dotyczące nazewnictwa i nowych zadań.

Następnie Dyrektor Merytoryczny WK OHP Małgorzata Filarska omówiła wykonanie  uchwał podjętych na Inauguracyjnym Posiedzeniu Rady Programowej w zakresie naboru uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2016/2017 oraz naboru do projektów systemowych realizowanych przez WK OHP.

Formy współpracy OHP z instytucjami omówili członkowie Rady oraz zaproszeni goście tj.   Dyrektor Zespołu Szkół WSO Cogito Alina Kozłowska, Kierownik Biura Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku Anna Wilińska, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Włocławek Anna Jackowska, przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku Marcin Gawroński, przedstawiciel pracodawców – właściciel Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc. Podsumowania przedstawionej tematyki dokonała Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, podziękowała za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.

Na zakończenie członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć z zakresu rynku pracy. Wspólne działania instytucji, organizacji oraz innych podmiotów działających w obszarze rynku pracy będą miały na celu aktywizację społeczną i zawodową młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Działania będą polegały na wspólnym organizowaniu targów i giełd pracy, realizacji programów, organizowaniu szkoleń, warsztatów i konferencji w celu wypracowania nowych kierunków działań wspierających aktywizację społeczną i zawodową młodzieży, promowaniu przedsiębiorczości oraz wypracowaniu nowych rozwiązań i doskonaleniu narzędzi ułatwiających świadczenie usług.

Komendant Główny Marek Surmacz wraz z Zastępcą Renatą Wicha spotkał się z kadrą włocławskich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP. Komendant wyraził swoje uznanie dla dobrych wyników osiąganych w zakresie realizacji projektów i naboru do jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślił ważną rolę Ochotniczych Hufców Pracy w kształceniu i wychowaniu młodzieży potrzebującej wsparcia.

 

KPR5 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz Zastępcy Renaty Wicha.
KPR1 Dyrektor Merytoryczny WK OHP Małgorzata Filarska omówiła wykonanie  uchwał podjętych na Inauguracyjnym Posiedzeniu Rady Programowej.
KPR2 Formy współpracy OHP z instytucjami omówili członkowie Rady oraz zaproszeni goście tj.   Dyrektor Zespołu Szkół WSO Cogito Alina Kozłowska,
KPR3 przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku Marcin Gawroński oraz
KPR4 przedstawiciel pracodawców, właściciel Centrum Edukacji i Kultury „Zenit” Ryszard Girczyc
KPR6 Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP odbyło się we włocławskim Centrum Kultury „Browar B”.
KPR7 Komendant Główny Marek Surmacz (pierwszy z prawej), Zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha (druga z prawej),  Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz oraz Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Michał Krzemkowski.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007