OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

MCIZ BYDGOSZCZ W ŁABISZYNIE

23 listopada 2016 roku doradcy zawodowi bydgoskiego MCIZ przeprowadzili zajęcia z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie.

Podstawowym tematem zajęć  było określenie predyspozycji zawodowych. W klasie trzeciej ze starszą już młodzieżą, która za chwilę będzie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy wykorzystano test Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych. Natomiast z uczniami klasy pierwszej, doradca omówił zagadnienia związane z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy, czego podsumowaniem było określenie własnego poziomu zainteresowań na poziomie ankiety.

Doradcy wskazali, że podstawą świadomego wyboru drogi edukacji i zaplanowania przyszłości zawodowej jest znajomość własnego potencjału w postaci zidentyfikowanych predyspozycji oraz zainteresowań zawodowych. Czynniki te wpłynęły na duże zaangażowanie uczniów w przeprowadzonym badaniu. Młodzież znając aktualną sytuację na rynku pracy wykazała się świadomością, że do ważnych decyzji zawodowych trzeba się precyzyjnie przygotować, w tym m.in. poprzez KZZ.

Spotkanie umożliwiło zapoznanie uczniów z szeroką gamą usług świadczonych przez OHP w zakresie wsparcia młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Największe zainteresowanie wzbudziła oferta w zakresie pośrednictwa pracy i szkoleń.

MCZ1 Doradca zawodowy MCIZ Bydgoszcz w trakcie omawiania sposobu wypełniania Ankiety.
MCZ2 Narzędzia doradcze pozwalają wyznaczyć obszary zawodowe i dalszą ścieżkę edukacyjną.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007