OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA W BRODNICY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brodnicy zakończono indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.

Uczestnicy projektu czyli osoby bierne zawodowo w wieku 18-24 lata z powiatu brodnickiego spotykali się z doradcą zawodowym Grażyną Moszczyńska w celu identyfikacji potrzeb edukacyjno-zawodowych. Podczas indywidualnych zajęć młodzież wypełniała testy predyspozycji zawodowych celem określenia zainteresowań zawodowych, na podstawie których doradca zawodowy dokonywał diagnozy preferencji zawodowych. Opracowane zostały również indywidualne plany działania dla każdego uczestnika projektu, w których została ustalona ścieżka wsparcia niezbędna do poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Od 4 grudnia br. uczestnicy projektu rozpoczynają grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w grupach 10-osobowych.

 

OD1 Doradca zawodowy MCK Grażyna Moszczyńska rozmawia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”.
OD2  


 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007