OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROJEKT ROZPOCZĘTY

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Radziejowie realizowane są indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt obejmie wsparciem 10 osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET, dążąc do ich poprawy na rynku pracy poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej.

Realizowana forma wsparcia jakim są indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, ma na celu identyfikację potrzeb zawodowo- edukacyjnych uczestników projektu. W ich toku przeprowadzane są zajęcia z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej, podczas których badane są predyspozycje zawodowe uczestników oraz opracowywany jest Indywidualny Plan Działania. Ponadto każdemu z uczestników dobierane są formy wsparcia, w ramach ścieżki projektowej, niezbędne do planowania rozwoju kariery zawodowej.

Dzięki indywidualnym zajęciom z doradcą zawodowym, każdy z uczestników projektu otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy.  Kolejnym etapem po zakończeniu przez wszystkich uczestników indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym będą grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego trwające 40 godzin.

 

pr2 Uczestnicy projektu podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym
pr1  

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007