OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI OHP WŚRÓD MŁODZIEŻY

 14 listopada 2017 roku kadra Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie po raz pierwszy spotkała się z uczniami klas maturalnych Zespołu Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim. Spotkanie miało na celu zapoznanie  młodzieży z działalnością jednostki Ochotniczych Hufców Pracy.

W trakcie spotkania pośrednik pracy przybliżyła uczestnikom spotkania możliwości podjęcia pracy tymczasowej, przedstawiła aktualne oferty pracy, zapoznała z ankietą poszukującego pracy, którą młodzież mogła wypełnić. Natomiast doradca zawodowy oferowała młodzieży zajęcia, usługi i porady z zakresu doradztwa  zawodowego, które pomogą określić  predyspozycje zawodowe i wybrać kierunek dalszego kształcenia, a także  możliwości przekwalifikowania się. Poruszany został  temat rynku pracy, sposobów poszukiwania pracy oraz kompetencji i kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców. Młodzież aktywnie pracowała pod okiem doradcy zawodowego wykonując odpowiednie ćwiczenia.

Na zakończenie rozdano maturzystom ulotki informacyjne i zaproszono do skorzystania z usług Młodzieżowego Centrum Kariery. Młodzież otrzymała, również  zeszyty ECAM, które biorą udział w konkursie na Facebooku.

 

prom1 Pośrednik pracy podczas omawiania aktualnych ofert pracy.
prom2 Doradca zawodowy podczas spotkania.
   

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007