OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA PROGRAMOWA OHP

29 listopada 2017 roku w Hotelu Stork w Brodnicy odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

Po powitaniu gości  przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Małgorzatę Taranowicz, Komendant Hufca Pracy w Brodnicy Dariusz Malinowski przedstawił działalność hufca. Brodnicki hufiec na przestrzeni ostatnich lat znacząco zwiększył swój potencjał organizacyjny, rozszerzył wachlarz podejmowanych działań. W latach 2014-2016 był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP. Realizowana działalność odbywa się dzięki dobrej współpracy ze szkołami, pracodawcami oraz instytucjami działającymi na rzecz młodzieży.  

Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Młodzieży Patrycja Madejewska (uczestniczka brodnickiego hufca)  przedstawiła swój pobyt w OHP oraz korzyści z niego płynące.

Następnie doradca zawodowy MCK w Brodnicy Grażyna Moszczyńska omówiła rolę OHP na lokalnym rynku pracy, w tym podejmowane przez jednostkę działania oraz realizowane projekty.

Współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy z jednostkami OHP przedstawił Dyrektor CKZiU Jacek Gniadkowski. Podkreślił różnorodność wspólnie realizowanych form działalności dla dobra młodzieży.  

Znacząca pozycję OHP w Brodnickim środowisku podkreśliła również Anna Kupczyk Dyrektor Biura Oświaty Urzędu Miejskiego w Brodnicy, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz omówiła działalność WK OHP w roku 2017. Podkreśliła najbardziej istotne osiągnięcia, realizowane przedsięwzięcia, w tym działania na rzecz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Dzień Dziecka w Ogrodach Premiera, Rocznicę programu 500+ w Konecku. Przedstawia wyniki rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz efektywność projektów realizowanych w ramach Gwarancji dla młodzieży. Podkreśliła różnorodność realizowanych działań na rzecz innych, w które włącza się młodzież wraz z kadrą. W minionym roku była to również pomoc w usuwaniu skutków sierpniowych nawałnic, które przeszły nad województwem kujawsko-pomorskim, a także kwesta na rzecz ekshumacji i identyfikacji żołnierzy wyklętych dla Fundacji Niezłomni.

Komendant Główny Marek Surmacz OHP podsumował podejmowaną tematykę doceniając rolę OHP w społeczności lokalnej Brodnicy. Przedstawił aktualną sytuacje OHP, kolejne wyzwania stojące przed instytucją.

W dyskusji na temat roli OHP, współpracy na rzecz młodzieży oraz realizowanego  kształcenia zawodowego udział wzięli również Kurator Oświaty Marek Gralik, Dyrektor WUP Artur Janas, Dyrektor PUP w Toruniu Adam Horbulewicz, pracodawcy zatrudniający młodzież OHP, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych.

Wojewódzki Komendant OHP podziękowała lokalnym pracodawcom zatrudniającym uczestników Hufca, wręczając im listy gratulacyjne.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz, podziękowała również wszystkim za dotychczasową współpracę oraz wsparcie dla działań Ochotniczych Hufców Pracy.

Po części oficjalnej wystąpił uczestnik brodnickiego hufca pracy Mateusz Walkiewicz – wielokrotny uczestnik oraz tegoroczny laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP, prezentując pokaz z Hula Hop.

Po zakończeniu Rady Komendant Główny Marek Surmacz spotkał się z kadrą brodnickich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP.

rada1 Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.
rada2 Komendant Hufca Pracy w Brodnicy Dariusz Malinowski przedstawił działalność hufca.
rada3 Doradca zawodowy MCK w Brodnicy Grażyna Moszczyńska omówiła rolę OHP na lokalnym rynku pracy, w tym podejmowane przez jednostkę działania oraz realizowane projekty.
rada5 Wojewódzki Komendant OHP podziękowała lokalnym pracodawcom zatrudniającym uczestników Hufca,
rada4 wręczając im listy gratulacyjne.
rada6 Uczestnicy Rady.
rada7 Znacząca pozycję OHP w Brodnickim środowisku podkreśliła Anna Kupczyk Dyrektor Biura Oświaty Urzędu Miejskiego w Brodnicy, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.
rada8 W dyskusji udział wziął Dyrektor PUP w Toruniu Adam Horbulewicz oraz
rada9 Kurator Oświaty Marek Gralik.
rada10 Po zakończeniu Rady Komendant Główny Marek Surmacz
rada11 spotkał się z kadrą brodnickich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP.
   

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007