OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU W TORUNIU

W dniu 22 listopada 2017 roku w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu rozpoczęto realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu realizowanego w CEiPM w Toruniu, łącznie objętych wsparciem zostanie  20 osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET. Obecnie prowadzone są indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym mające na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu oraz opracowanie ich indywidualnej ścieżki zawodowej.

Przed uczestnikami zaplanowano jeszcze szereg zajęć projektowych, w tym m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia z usamodzielniania się, warsztaty z kreowania wizerunku, kursy zawodowe, kursy komputerowe, kursy językowe i wiele innych. Po ukończonych kursach i szkoleniach uczestnicy projektu odbędą staże zawodowe dające im możliwość pewnego wejścia na rynek pracy.

ROZP1 Zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym.
ROZP2 W trakcie wypełniania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.
   

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007