OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WŁOCŁAWKU

Włocławskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  aktywnie włączyło się  w obchody   Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. odbywającego się pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W dniach 13 – 15 listopada specjalista ds. rozwoju zawodowego przeprowadziła szereg spotkań propagując idee przedsiębiorczości.

13 listopada br. na zaproszenie Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku odbyła spotkania, które przebiegały pod nazwą „Pracownik-Pracodawca”. Tematyka została dostosowana do zainteresowań i potrzeb młodzieży  wychodzącej na rynek pracy.

14 listopada, był dniem przeznaczonym dla spotkań z młodzieżą Zespołu Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito”. Podczas zajęć uczniowie na podstawie testów określili swoje  zainteresowania i predyspozycje zawodowe oraz  rozmawiali o cechach jakie powinna  posiadać osoba przedsiębiorcza. Natomiast 15 listopada przyszli absolwenci Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku spotkali się z asystentem EURES Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Toruniu, spotkanie przebiegało pod nazwą „ Bezpieczna Praca za Granicą”. Pani Agata Szwech  przedstawiła młodzieży zasady zachowania  bezpieczeństwa przy wyjazdach do pracy  za granicę.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości ma na celu rozwijanie postaw przedsiębiorczych, zapoznanie z pojęciem przedsiębiorczości zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Podczas spotkań młodzież podejmowała dyskusję na temat umiejętności potrzebnych do znalezienia atrakcyjnej pracy  oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia te pozwoliły młodzieży zastanowić się na tym, że kreatywność, pomysłowość, dynamizm i aktywność to predyspozycje, które są  pożądane na rynku pracy  i powinny cechować nowoczesnego przedsiębiorcę.

Spotkanie z młodzieżą było też okazją do zaprezentowania ECAM-u jako platformy dla młodych ludzi poszukujących pracy. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z założeniami i  regulaminem konkursu.

SDP3 Spotkanie młodziezy z asystentem EURES
SDP1 W zajęciach uczestniczyła młodzież ostatnich klas Zespołu Szkół     Samochodowych we Włocławku.
SDP4 Podziękowanie dla CEiPM  za udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.
   

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007