OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

13 listopada br. bydgoskie CEiPM zainaugurowało obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości debatą pod hasłem „Kompetencje – od wiedzy do działania”, która odbyła się w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Słuchaczami i uczestnikami debaty byli uczniowie II klas Liceum.

Główną ideą przedsięwzięcia było wskazanie młodzieży dróg rozwoju najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji pracowniczych. Doradca zawodowy bydgoskiego MCIZ w swoim wystąpieniu przedstawił kompetencje jako podstawę skutecznego planowania kariery. Doradczyni reprezentująca Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy omówiła dynamikę rynku pracy pokazując, jak w ostatnim czasie ewoluowały zawody i stanowiska oraz wymagania wobec kandydatów do pracy. Z oczekiwaniami pracodawców wobec młodych pracowników zapoznała uczniów pośrednik pracy bydgoskiego Młodzieżowego Biura Pracy, a zaproszony wolontariusz fundacji „Mam marzenie” przedstawił, w jaki sposób wolontariat kształtuje kompetencje przydatne w poszukiwaniu zatrudnienia.

Kolejnym elementem spotkania była dyskusja na temat możliwości udziału młodzieży w rozmaitych aktywnościach kształtujących bazowe kompetencje, przydatne na różnych stanowiskach pracy.

Uczestnicy debaty doszli wspólnie do konkluzji, że wobec dynamiki rynku pracy niewystarczające stało się planowanie oparte na wyborze zawodu. Świadomość posiadanych kompetencji i ich stały rozwój pozwalają na dostosowanie się do aktualnych wymagań rynku pracy i spełnienie oczekiwań pracodawców.

Równolegle do wspomnianej debaty w bydgoskim Powiatowym Urzędzie Pracy funkcjonował punkt konsultacyjny, na którym przedstawiciel CEiPM informował osoby bezrobotne o możliwości skorzystania z oferty OHP, a w szczególności promował rozpoczynający się projekt „Od szkolenia do zatrudnienia”, dający uczestnikom kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nabywane w ramach płatnego stażu.

sbyd2 Doradczyni zawodowa CIiPKZ omawia trendy rynku pracy.
sbyg1 Doradca zawodowy MCIZ wprowadza słuchaczy w istotę kompetencji.
sbyd3 Wolontariusz Fundacji „Mam marzenie” przedstawia działalność Fundacji.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007