OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WŁOCŁAWSKIM CENTRUM

W dniach 13-17 listopada 2017r. po raz dziesiąty obchodzony był w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Włocławskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, jak co roku przeprowadziło szereg spotkań, prelekcji i zajęć z zakresu rozwijania postaw przedsiębiorczych.

13 i 16 listopada specjalista ds. rozwoju zawodowego przeprowadziła zajęcia dla młodzieży  Zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku, które przebiegały pod nazwa „Pracownik – Pracodawca” Zajęcia miały na celu rozwijanie postaw przedsiębiorczych, zapoznanie z pojęciem przedsiębiorczości zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Poruszana została tematyka umiejętności potrzebnych do znalezienia atrakcyjnej pracy oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zajęcia te pozwoliły młodzieży zastanowić się, że kreatywność, pomysłowość, dynamizm i aktywność, to predyspozycje, które są pożądane na rynku pracy i powinny cechować nowoczesnego przedsiębiorcę. Spotkania z młodzieżą były też okazją do zaprezentowania ECAM-u jako platformy dla  młodych ludzi poszukujących pracy. Uczestnicy spotkania zapoznani  zostali z założeniami i regulaminem facebookowego konkursu. Na zakończenie  młodzież otrzymała konkursowe zeszyty.

Równie aktywnie w realizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości włączyło się Młodzieżowe Centrum Kariery w Radziejowie.

13 listopada doradca zawodowy zorganizował dla młodzieży  ZSRCKU w Przemystce rozgrywki Chłopskiej Szkoły Biznesu. Ta ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego jest prostą symulacją działalności gospodarczej. Gra w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej (np. popyt, podaż, spółka). Promuje również postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy oraz świetnie integruje grupę. W trakcie rozgrywki młodzież Technikum Hotelarstwa wcielała się w role historycznych przedsiębiorców (piekarzy, tkaczy i kowali), produkujących i handlujących z innymi graczami na jarmarkach. Celem gry było zebranie jak największego majątku liczonego w złotych górskich. Chłopska Szkoła Biznesu to świetna gra pobudzająca młodzież do działania, rozwijania różnych technik negocjacji oraz kształtowania własnej strategii biznesowej. Natomiast 16 listopada pośrednik pracy przeprowadziła zajęcia pt. „Logo-najważniejszy element wizerunku przedsiębiorstwa”. Logo w dużej mierze decyduje o rozpoznawalności marki, pokazując jednocześnie, kim jesteśmy i co robimy. Chcąc zbudować trwały, pozytywny wizerunek swojej firmy, należy zdecydowanie zadbać o kwestię logo. Podczas zajęć pośrednik pracy przedstawiła młodzieży logo znanych na całym świecie firm. Następnie uczestnicy spotkania musieli wykonać logo firmy, które będzie wizerunkiem ich przyszłego przedsiębiorstwa. Logo może mieć dowolną formę, zawierać sygnet bądź logotyp. Może także być połączeniem dwóch wcześniej wspomnianych składowych, wzbogaconym dodatkowo o hasło firmowe.  Młodzież po skończeniu zadania stwierdziła, iż pomysł na logo, które ma być wizerunkiem przedsiębiorstwa to trudne zadanie.

17 listopada w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Rypinie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zostały zorganizowane zajęcia dla klas maturalnych Zespołu Szkół nr 3 w Rypinie. Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się jak szukać w sobie kreatywności i motywacji, jak działać przedsiębiorczo, jak wykorzystać swoje pasje i umiejętności, by w przyszłości zbudowana kariera zawodowa była satysfakcjonująca.
Uczestnicy mieli okazję  zweryfikować i zastanowić się, czy bycie dla siebie samego przedsiębiorczym jest wyborem właściwego dla nich modelu kariery zawodowej.
Zajęcia były również okazją do przedstawienie sytuacji na lokalnym rynku pracy, przeglądu i analizy ofert oraz oczekiwań pracodawców. Omówiono, również  znaczenia kompetencji najczęściej branych pod uwagę podczas rekrutacji.

   
STPW6 Młodzież wraz opiekunem podczas zajęć w PPP Rypin.
STPW1 Uczniowie zespołu Szkół Samochodowych we Włocławku prezentują zeszyty ECAM.
STPW2 Podziękowanie dla CEiPM we Włocławku za udział w światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.
STPW3 Doradca zawodowy z młodzieżą podczas gry Chłopska Szkoła Biznesu.
STPW4 Pośrednik pracy z młodzieżą podczas tworzenia logo firmy.
STPW5 Logo stworzone przez młodzież.

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007