OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚTP W ŚWIECIU

W dniach od 13 do 16  listopada 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Świeciu zorganizowało przedsięwzięcia dla młodzieży w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  
Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 8 pt. „Kalejdoskop zawodów”, w trakcie którego młodzież poznała zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy, a także miała możliwość wzięcia udziału w quizie zawodoznawczym. Dnia następnego uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu wzięli udział w zajęciach pt. „Dopalacze i co dalej?”. Podczas jednorazowego spotkania, które prowadziła Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pani Klaudia Subkowska,  młodzież biorąca udział w zajęciach miała okazję poznać niebezpieczeństwa wiążące z dopalaczami, alkoholem i innymi używkami, zdobyć wiedzę na temat mechanizmów powstawania uzależnień. Uczestnicy zajęć, w trakcie wizyty, zapoznali się z umiejętnościami przeciwstawiania się naciskowi dealerów oraz nabyli umiejętność jak radzić sobie z zachowaniem agresywnych rówieśników.

Kolejnym przedsięwzięciem zorganizowanym dla młodzieży było spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubatora Przedsiębiorczości". Na zajęciach  poruszono temat Buiness Model Canvas.
Na zakończenie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowano konferencję w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu pt. „Przedsiębiorczość w służbach mundurowych”. Na wydarzenie zaproszono przedstawicieli z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, Komendanta Straży Miejskiej w Świeciu oraz przedstawiciela Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Bydgoszczy. Konferencja była świetną okazją do przekazania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości pracy w służbie mundurowej. Ponadto odbyła się krótka prelekcja na temat zagrożeń w okresie jesienno-zimowym. Dodatkowo dowódca JRG poinformował  młodzież o kampanii społecznej „Czujka na straży bezpieczeństwa”, informując skąd bierze się czad i dlaczego jest on zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. Sporym zainteresowaniem wśród młodzieży było wystąpienie przedstawiciela Mobilnego Centrum Informacji zawodowej, który omawiał i podsumował tematykę przedsiębiorczości.

Na zakończenie pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu przedstawili ofertę jednostki oraz zachęcili do korzystania z oferowanych usług oraz możliwości wzięcia udziału w konkursach skierowanych do młodzieży.

SW1 SW2
SW3 SW4
SW5  

  

 

 

  

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007