OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WŁOCŁAWEK: RATOWNICY WODNI GOTOWI DO PRACY

Zakończyło się szkolenie zawodowe - ratownik wodny  organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku. W skład szkolenia wchodził także kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży, która za pośrednictwem OHP chce podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje.
Po analizie przeprowadzonej wśród młodzieży zgłaszającej się do Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Włocławku można stwierdzić jakie szkolenia cieszą się największym zainteresowaniem. Propozycje szkoleń można zweryfikować z zapotrzebowaniem pracodawców współpracujących z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Po analizie lokalnego rynku pracy przez OSZ stwierdzono, że jest zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu ratownika wodnego. Po przeprowadzeniu rozmowy z prezesem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Włocławku, wyraził on chęć zatrudnienia 10 osób  z kwalifikacjami uprawniającymi do wykonywania zawodu ratownika wodnego. WOPR we Włocławku dysponuje możliwością zatrudnienia pracowników we włocławskich pływalniach, a także przy kąpieliskach otwartych w okolicy.

W szkoleniu wzięło udział 10 bezrobotnych osób w wieku 18 – 25 lat, które zgłosiły się do OSZ z chęcią wzięcia udziału w szkoleniu. Przed szkoleniem zawodowym, młodzież zrealizowała 18 godzin warsztatów Indywidualnego Planu Kariery, które poprowadził doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP we Włocławku. Podczas zajęć zbadane zostały predyspozycje uczestników oraz określone możliwości podjęcia przez nich pracy w zawodzie ratownika.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu miały osoby z najniższym wykształceniem, bez kwalifikacji zawodowych, pochodzące z terenów wiejskich oraz z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Jest to grupa osób, która ma szczególnie trudną sytuację oraz problemy w poruszaniu się po rynku pracy.

Zajęcia rozpoczęły się od sprawdzenia umiejętności pływackich potencjalnych uczestników szkolenia. Szkolenie - ratownik wodny z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy miał na celu przygotowanie osób do pełnienia służby w podmiotach uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego i do podejmowania działań ratowniczych. Osoby, które ukończyły szkolenie mają możliwość podjęcia zatrudnienia na pływalniach, wodach otwartych. Kurs miał także na celu zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy i kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. Możliwość podjęcia pracy nie jest sezonowa, trwa cały rok. Szkolenie trwało 142 godziny.

Po zakończonym szkoleniu Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Włocławku otrzymał informacje od pracodawców, że w ciągu najbliższych dni prawdopodobnie wszyscy uczestnicy szkolenia dostaną zatrudnienie.

RAT1 Uczestnicy szkolenia podczas zajęć teoretycznych.
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007