OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

 TRADYCJE SĄ TRENDY

Uczestnicy z inowrocławskiego hufca w ramach realizacji inicjatywy „Tradycje są trendy” zorganizowali cykl zajęć z okazji zbliżającego się święta Niepodległości.

W dniu 4 listopada 2019r. przedstawiciele grupa inicjatywnej odwiedzili Gromadę Zuchów „Promyki”. Spotkanie rozpoczęło się od pogadanki na temat genezy minionych wydarzeń.  Następnie wszyscy z dużym zaangażowaniem zabrali się do wykonywania kotylionów, których przygotowanie wymagało dużego nakładu pracy i cierpliwości. Później wykonano flagi narodowe. Na zakończenie zajęć wszyscy z dumą prezentowali efekty swojej pracy.

Kolejnego dnia młodzież przeprowadziła podobne zajęcia wśród swoich rówieśników. Uczestnicy pracowali w ciszy i skupieniu. Przedsięwzięcie miało za zadanie nie tylko rozwijanie zdolności plastycznych, ale również promowanie wartości patriotycznych. Spotkanie to stało się doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji historii w niecodzienny sposób.

Imprezy te były doskonałą okazją do kultywowania tradycji w środowisku lokalnym, a młodzi ludzie zadeklarowali chęć uczestniczenia w  następnych zajęciach w ramach inicjatywy.

TRAD5  
TRAD1 TRAD2
TRAD4 TRAD3
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007