Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

TWÓJ WYBÓR – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

9 listopada 2016 roku doradca zawodowy Anna Ostrowska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Radziejowie przeprowadziła warsztaty z uczniami III klasy Publicznego Gimnazjum w Skibinie.

Głównym tematem zajęć  było przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas zajęć została zaprezentowana oferta działalności MCK. Doradca zawodowy zachęcała również młodzież do korzystania z informacji na temat wsparcia młodych ludzi na rynku pracy i w zakresie edukacji, umieszczonych na platformie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży – www.dokariery.pl. Młodzież otrzymała także zeszyty promujące konkurs „Zeszyty do kariery”. Młodzież pod okiem doradcy określała czym dla nich jest kariera i jak stworzyć własną ścieżkę kariery. Poznała również najważniejsze czynniki wpływające na rynek pracy tj. procesy demograficzne, rozwój technologiczny, globalizację, prawo popytu i podaży oraz zmianę stylu życia. Doradca przedstawiła także branże i zawody przyszłości ze względu na potrzeby współczesnego rynku pracy, które warto brać pod uwagę dokonując dalszych wyborów edukacyjno-zawodowych. Gimnazjaliści określali swoje zainteresowania zawodowe przy użyciu „Profilu zainteresowań”. Następnie w oparciu o teorię karier zawodowych Johna Holanda, uczniowie wyznaczali własny typ osobowości zawodowej. Teoria ta zakłada, że każdy typ osobowościowy szuka odpowiadającego mu typu środowiska zawodowego: realistycznego, badawczego, artystycznego, społecznego, konwencjonalnego i przedsiębiorczego. Im bardziej zgodny jest typ osobowości z typem środowiska zawodowego, w którym człowiek pracuje, tym większa jest szansa na satysfakcję z wykonywania określonej pracy.

Dzięki lepszemu poznaniu siebie, świata zawodów, ścieżek edukacyjnych oraz rynku pracy, młodzież będzie bardziej świadomie podejmowała decyzje edukacyjno-zawodowe.

F1 Doradca zawodowy omawia rynek pracy.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007