OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W dniach 13 – 15 listopada 2018 roku toruńskie Mobilne Centrum Informacji Zawodowej realizowało treningi kreatywności i przedsiębiorczości w związku z obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

13 i 14 listopada gościło w Szkole Podstawowej w Obrowie, a w dniu 15 listopada w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.

Tematyka zajęć odpowiada potrzebom współczesnego rynku pracy, a wskazane na wstępnie umiejętności wymieniane są jako kluczowe.  Jednym z celów spotkania było zdefiniowanie postaw kreatywnych i przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność ich rozwijania oraz utrwalenie określonych rodzajów zachowań.

Zasadniczą część spotkania stanowiły praktyczne ćwiczenia, w czasie których młodzież trenowała umiejętności nieschematycznego myślenia i innowacyjnego działania. Ponadto w trakcie zajęć omówiono  różne ścieżki edukacyjno – zawodowe, które może wybrać młodzież, podkreślając konieczność rozwoju kompetencji miękkich i przedsiębiorczości w działaniu.

Pracownicy MCIZ Toruń w codziennej pracy z młodzieżą przykładają dużą wagę do kształtowania postaw przedsiębiorczych i rozwoju osobistego, zgodnie z wymogami dzisiejszego rynku pracy.

TYDZ3  
TYDZ1 TYDZ2
Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007