OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

II WOJNA ŚWIATOWA BEZ TAJEMNIC

Dnia 23 listopada 2017 roku młodzież inowrocławskiego hufca odwiedziła Muzeum im. Jana Kasprowicza, gdzie uczestniczyła w zajęciach poświęconych tematyce II wojny światowej.

Zajęcia były prowadzone przez pana Sebastiana Jareckiego historyka pracującego w muzeum. Spotkanie podzielone było na dwie części, z których pierwsza miała formę prezentacji multimedialnej, wzbogaconej o komentarz prowadzącego zajęcia. W drugiej części zajęć uczestnicy mogli wykazać się umiejętnościami strategicznymi i własnoręcznie wykonać plan ataku na Stalingrad przez armię niemiecką. Na koniec samodzielnie  wykonali makiety czołgu , który był na wyposażeniu  wojska radzieckiego.

Niecodzienna lekcja historii wzbudziła entuzjazm wśród uczestników, gdyż nie polegała tylko na tradycyjnym wykładzie, ale zawierała również część praktyczną. Wszyscy pracowali w dużym skupieniu i byli zaangażowani w wykonywanie powierzonych im zadań. Dzięki temu wynieśli więcej wiadomości z zajęć i została rozbudzona ich ciekawość poznawcza.

TAJ4 Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie zajęć.
TAJ1 Uczestnicy podczas prezentacji multimedialnej.
TAJ2 W trakcie wykonywania planu ataku.
TAJ3 Własnoręczne przygotowanie makiety czołgu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007