OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 












Aktualności

WYCIECZKI ZAWODOZNAWCZE Z MCK W CHEŁMNIE

W pierwszym tygodniu  grudnia 2018 roku dla uczniów szkół średnich z powiatu chełmińskiego jednostka MCK w Chełmnie zorganizowała wycieczki studyjne o charakterze zawodoznawczym. 

3 grudnia 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie  zorganizowało wycieczkę zawodoznawczą  do Studenckiej Rozgłośni  Radio Sfera działającej przy UMK w Toruniu  dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie  o profilu dziennikarskim. Program autorski pt. „Praca w rozgłośni radiowej - oferta dla uczniów ZS nr 1   o profilu dziennikarskim ”  pośrednik pracy skierował w celu popularyzacji rynku pracy w branży mediów, rozwijania wiedzy i zainteresowań młodzieży w zakresie zawodów dziennikarskich i pokrewnych zawodów z branży mediów. Celem było także poznanie specyfiki i różnorodności pracy dziennikarskiej. Podczas wizyty przybliżono próbkę pracy dziennikarza radiowego w formie warsztatów terenowych,  zaprezentowano  sprzęt radiowy      ( konsolę i sprzęt do montażu dźwięku).  Pracownicy radia bardzo zaangażowali się w swoich działaniach. W trakcie zajęć młodzież  podzielono na grupy. Pierwsza z nich  zapoznawała się z emisją czyli nagrywaniem na żywo i przygotowaniem nagrań. Poprowadzono wywiady na żywo z uczniami na temat wyboru szkoły.  Druga grupa zadaniowa nagrała spot reklamowy swojej szkoły  w profesjonalnym studio nagrań. Trzecia  grupa  pracowała w terenie przeprowadzając sondy uliczne z mieszkańcami. Uczniowie byli bardzo zadowoleni,  zdobyli wiedzę praktyczną na temat obróbki materiału dziennikarskiego obsługując specjalistyczne programy.

  6 i 7 grudnia 2018 roku  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Chełmnie zorganizowało wyjazdy zawodoznawcze do MONDI Świecie S.A.  Wyjazdy stanowią część programu autorskiego pośrednika pracy Magdaleny Mrozek z OHP  skierowane do uczniów Zespołu Szkół CKP w Grubnie o profilu mechatronicznym  oraz uczniów Zespołu Szkół  nr 2 w Chełmnie o profilu informatycznym, logistycznym  i mechanicznym. Celem  przedsięwzięcia było min. popularyzacja lokalnego rynku pracy, rozwijanie wiedzy i zainteresowań młodzieży w zakresie zawodów technicznych oraz poznanie specyfiki pracy i różnorodności stanowisk w zakładzie pracy. Młodzież podczas wyjazdów studyjnych mogła zobaczyć prezentację najnowszej generacji maszyn papierniczych, jak również poznać fizyczne czynniki środowiska pracy  maszyn, urządzeń i technologii produkcyjnych dominujących w przedsiębiorstwie. Przedstawiciele firmy MONDI Świecie S.A. zaprezentowali zakres tematyczny tak,  aby zachęcić do  rozwijania dalszych zainteresowań w zakresie branży papierniczej,  w tym również ochrony środowiska, logistyki i informatyki i procesów produkcyjnych.

WCH1 Grupa reporterska przeprowadza sondy uliczne.
WCH2 Serdeczna atmosfera rozgłośni  z szefem radia na czele.
WCH3 Wywiady na żywo na antenie.
WCH4 Twórcza praca w rozgłośni.
WCH5 Szkolenie BHP w celu bezpiecznego zwiedzania zakładu.
WCH6 Prezentacja zakładu i oferta zawodowa.
WCH7 Zwiedzanie najciekawszych działów  na terenie zakładu.

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007