Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WYKWALIFIKOWANI SPRZEDAWCY

7 listopada sześcioro beneficjentów projektu „Obudź swój potencjał – YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Brodnicy zakończyło realizację kursów zawodowych.

Kurs „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz komputerowych programów handlowych” ukończyło 6 beneficjentów projektu. Kurs obejmował swym zakresem następujące zagadnienia: przepisy bhp, przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy, techniki sprzedaży i sztuka sprzedaży, dokumentacja handlowa, wystawianie rachunków i faktur, etyka zawodu sprzedawcy, profesjonalna obsługa klienta, sprzedaż kasami fiskalnymi itp. Szkolenie obejmowało 200 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Każdy uczestnik kursu miał zapewniony zwrot kosztów za dojazdy, wyżywienie na zajęciach, refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW i zdrowotne. Wszyscy uczestnicy kursu zawodowego otrzymają stypendium szkoleniowe stanowiący dodatkowy, wymierny atut dla młodzieży. Dzięki nowym kwalifikacjom zawodowym młodzież będzie bardzie atrakcyjna na rynku pracy.

WYK1 Trener Marek Drzewucki z firmy PRO-EDU ze Skierniewic podczas szkolenia sprzedawców.
WYK2 Uczestniczki kursu nowoczesnego sprzedawcy podczas obsługi kas fiskalnych.

 

obudz

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007