OHP_logo -- stronaOCHOTNICZE HUFCE PRACY
KUJAWSKO-POMORSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Kujawsko-Pomorska WK
ul. Poznańska 11/13
87-100 Toruń
tel.: 56 654-70-68, 654-70-69
fax.: 56 652-96-19

 

23   

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 
Aktualności

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE „ŚLADAMI LEGIONÓW POLSKICH”

W dniach 7-9 listopada odbyło się w Lublinie podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP „Śladami Legionów Polskich”, w którym brała udział uczestniczka hufca toruńskiego Natalia Szymeczko wraz z opiekunem Andrzejem Mika.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Michałkiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan prof. Mirosław Piotrowski, Senator RP Pan Stanisław Gogacz i Wojewoda Lubelski Pan dr hab. Przemysław Czarnek.

8 listopada w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, odbyła się gala finałowa połączona z wręczeniem laureatom konkursu nagród oraz wernisażem prac konkursowych.

Wernisaż potrwa do 10 listopada i można będzie go oglądać w holu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

Uczestniczka 2-4 ŚHP w Toruniu Natalia Szymeczko została laureatką II miejsca w kategorii graficznej.

Nagrodę za piąte miejsce w tej samej kategorii przyznano nieobecnej z przyczyn osobistych uczestniczce z tego samego hufca - Julicie Żmuda-Trzebiatowskiej.  W jej imieniu nagrodę odebrał wychowawca obu nagrodzonych uczestniczek – Andrzej Mika (opiekun koła historycznego przy 2‑4 ŚHP).

Tego samego dnia nagrodzeni uczestnicy wraz z wychowawcami zwiedzali Stare Miasto i Muzeum w Zamku Królewskim w Lublinie, w którym podziwiali zgromadzone dzieła sztuki polskiej a szczególnie obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”.

Młodzież i wychowawcy dziękują organizatorom, w tym szczególnie Lubelskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, za atrakcyjny program i kultywowanie tradycji narodowych w formie atrakcyjnej i przystępnej dla młodzieży.

Patronat medialny sprawowała TVP Historia oraz TVP3 Lublin.

WYR4 Wręczenie nagród
WYR1 Nagrodzona praca  (II miejsce - Natalia Szymeczko)
WYR2 V miejsce - Julita żmuda-Trzebiatowska
WYR5 Na Gali z kombatantami
WYR6 Wernisaż
WYR9 Na tle obrazu Jana Matejki – „Unia Lubeska”
   


 

Wszelkie prawa zastrzeżone Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP 2007